LICZ NA BANACHA

The cover illustration and some internal illustrations from the book “Licz na Banacha. Podręcznik do nauczania polskiego słownictwa specjalistycznego dla cudzoziemców” by Agnieszka Tambor (2019)

Share Project :

More Work